emouse boeken

 

Bertus Aafjes : De sprookjesverkoper

€ 1.25

+

€ 3,64

Bertus Aafjes : Een voetreis naar Rome

€ 1.50

+

€ 3,64

Douglas Adams : Grotendeels ongevaarlijk

€ 1.75

+

€ 4,50

Boris Akoenin : De dood van Achilles

€ 3.00

+

€ 4,50

Boris Akoenin : Fandorin

€ 1.50

+

€ 4,50

Karin Alvtegen : Schaduw

€ 1.50

+

€ 4,50

iauw Over een eigenzinnige kat

€ 1.00

+

€ 3,64

Thea Beckman : Kruistocht in spijkerbroek

€ 1.50

+

€ 7,25

Ina van der Beek : De reis van je leven

€ 1.50

+

€ 4,50

Ina van der Beek : Enkele reis Harmelen

€ 1.50

+

€ 4,50

Ina van der Beek : In goede handen

€ 1.50

+

€ 4,50

Ina van der Beek : Ongrijpbare schaduw

€ 1.50

+

€ 4,50

Ina van der Beek : Sprookjes bestaan wel

€ 1.50

+

€ 4,50

Carel Beke : Pim Pandoer is op de kust

€ 0.50

+

€ 3,64

Paul Biegel : Wie je droomt ben je zelf

het verhaal van roodkapje, maar dan anders

€ 1.25

+

€ 3,64

Ken Blanchard : De Orca Award

€ 1.50

+

€ 3,64

Marijke Boon : Flamingo

€ 1.50

+

€ 3,64

Marijke Boon : Vandaar dat ik ween

€ 2.50

+

€ 3,64

Eva Bosma : De juiste afstand

Tien verhalen bevat dit debuut van Eva Bosma. De (meestal) vrouwelijke hoofdpersonen in deze verhalen hebben een eige n manier van omgang met de werkelijkheid. Hun beleving van de werkelijkheid -eerdere ervaringen van verlies of versch rikking zijn daarbij bepalend- staat dikwijls haaks op een 'gewone' werkelijkheidservaring. Aan dingen die er 'zijn', hechten de eenzame hoofdpersonen een eigen verhaal; een verhaal dat een eigen leven gaat leiden en dat bepalend is v oor hun manier van aanwezigheid in de werkelijkheid. In verscheidene verhalen bevinden de hoofdpersonen zich (geestel ijk) geďsoleerd in het buitenland, waardoor de vervreemding in nog sterkere mate aanwezig is. Om de werkelijkheidserv aring tot thema te maken gebruikt de auteur geen ingewikkelde kunstgrepen; het is telkens de persoonlijke beleving va n de werkelijkheid die op een natuurlijke en coherente manier met de 'gewone' werkelijkheid op de loop gaat. De claus trofobische ervaringen van de getormenteerde hoofdpersonen zijn in een precieze stijl beschreven. Deze verrassende -o m zorgvuldige lezing vragende- verhalen vormen tezamen een opzienbarend debuut.

€ 1.25

+

€ 3,64

Aaf Brandt Corstius : Dan ook maar meteen een jurk aan

€ 1.50

+

€ 3,64

Aaf Brandt Corstius : Het jaar dat ik moeder werd

€ 1.25

+

€ 3,64

Claudia de Breij : Neem een geit

€ 1.75

+

€ 4,50

Jaap Bressers : Waar een wiel is is een weg

€ 1.50

+

€ 3,64

Jos Brink : De steppe zal bloeien

rouwen en rouw dragen

€ 1.50

+

€ 3,64

Jos Brink : In bekenden veranderd

€ 1.00

+

€ 3,64

Dan Brown : Het Juvenalis Dilemma

€ 2.25

+

€ 7,25

Katja de Bruin : Varkensliefde

€ 1.50

+

€ 3,64

Dik Bruynesteyn : De leeuw die de achterlijn haalde

€ 1.50

+

€ 3,64

Remco Campert : Dagboek van een poes

€ 1.50

+

€ 3,64

Mary Higgins Clarck : Vaders mooiste

€ 0.50

+

€ 3,64

De intelligentie van honden

€ 3.00

+

€ 4,50

Erich von Daniken : Mijn visie in woord en beeld

€ 7.50

+

€ 4,50

Sergei Diaghilev : Ik zit vol grootse plannen

Sergei Diaghilev leidde tussen 1909 en 1929 de belangrijkste theateronderneming van de twintigste eeuw: de Ballets Ru ssses. Hij bracht kunstenaars als Picasso, Braque en Matisse samen met componisten als Stravinsky, Prokofjev, Ravel, Debussy en Strauss. De opera's en balletten die hij produceerde in Parijs en Londen veroorzaakten een revolutie in he t theater.
IK ZIT VOL GROOTSE PLANNEN bevat een groot deel van de vurige briefwisseling van Diaghilev met Stravins ky, brieven van en aan Poulenc, Ravel, Debussy en D'Annunzio, maar ook brieven van en aan Russische grootheden als Ts jechov en Tolstoj. Een rode draad vormt de ontroerende en soms dramatische briefwisseling met zijn jeugdvriend Alexan dre Benois. Diaghilev blijkt een begenadigd en hartstochtelijk brievenschrijver, die nooit een blad voor de mond neem t. Dit boek is een wonderbaarlijk egodocument van een van de grootste en invloedrijkste persoonlijkheden van de twint igste eeuw.

€ 1.50

+

€ 4,50

J.J. Dirkmaat : De Das in Nederland

Vereniging Das & Boom

€ 2.50

+

€ 4,50

Jheronimus Bosch

Catalogus van de tentoonstelling
het Noordbrabands museum
1967
230 pagina's

€ 2.50

+

€ 4,50

Fran Drescher : Achter de lach [The Nanny]

The Nanny

€ 1.25

+

€ 3,64

Chris Dusaunchiot : Honden zoals ze echt zijn

€ 2.00

+

€ 4,50

Eric Dymock : Rover The First Ninty Years

€ 5.00

+

€ 4,50

Ed van Eeden : Dossier Gifmoord

€ 1.00

+

€ 3,64

Elmar : Papoea sprookjes

€ 1.50

+

€ 3,64

Tibetaanse sprookjes [ Elmar ]

€ 1.75

+

€ 3,64

Philip van der Elst : C.S. Lewis

€ 2.00

+

€ 3,64

Anna Enquist : Hier was vuur

€ 1.25

+

€ 3,64

Beau van Erven Dorens : Handboek voor studenten

€ 1.50

+

€ 3,64

Eynikel : Damiaan , De definitieve biografie

€ 3.50

+

€ 7,25

Pim Fortuyn : De puinhopen van acht jaar paars

€ 1.25

+

€ 4,50

Marianne Fredriksson : Simon

€ 1.50

+

€ 4,50

Fulop : Raspoetin

Raspoetin
de heilige duivel
door René Fülöp-Miller
Uitgeverij KADMOS Utrecht 1986 - ISBN 90 6790 060 5
38 0 pagina's
In deze magistrale biografie schildert René Fülöp-Miller de
duivelse aantrekkingskracht van deze ver bijsterende figuur,
die perioden van diepe vroomheid afwisselde met de meest
opzienbarende uitspattingen. Half- charlatan, half-heilige
wordt hij, ondanks zijn plompe optreden en ongewassen
lichaam, aanbeden door gravinnen en prinsessen van het
hof. Zijn heilzame invloed op de tsarevitsj maakt hem tot de
vertrouweling van de machtsb eluste tsarina, die in de
sinistere monnik de man ziet die ook Rusland kan redden.
Samen met de tsarina zet Ras poetin de zwakke tsaar naar
zijn hand, en voert Rusland steeds verder naar de
ondergang. Wanneer hij in 1916 te n slotte vermoord wordt,
is het te laat. Binnen een jaar komt er ook een einde aan het
eeuwenoude Russische kei zerrijk.

€ 3.00

+

€ 7,25

Jostein Gaarder : De kinderen uit Soekhavati

€ 2.00

+

€ 3,64

Martin Gaus : Uw hond gehoorzaam in 10 lessen

Het boek omvat een theorie- en praktijkgedeelte met alle informatie die men nodig heeft om tot een goed inzicht van h et gedrag van de hond te komen. Men leert de lichaamstaal van de hond te begrijpen, hoe leerprocesen worden toegepast , probleemgedrag kan worden voorkomen of juist op te lossen, de geschikte hond of pup te kiezen, de juiste manier om de hond te leren gehoorzamen. Ook is een apart hoofdstuk over voeding opgenomen.

In het werkboek kan men de ve rwerkte stof testen door middel van zelfoverhoring. Het bevat tevens een voortgangsrapport en rasbeschrijvingen.

€ 1.50

+

€ 4,50

Anne Geddes : .. wat doe je in mijn hof

€ 1.00

+

€ 4,50

Liselore Gerritsen : Liselore Nu [+cd]

Liedjes & teksten van Liselore Gerritsen

€ 5.00

+

€ 3,64

Wim Gijsen : De dromenwever

€ 1.75

+

€ 4,50

Wim Gijsen : Iskander | Dromendief & Huis van de Wolf

€ 3.00

+

€ 7,25

Theo van Gogh : De gezonde roker

€ 1.25

+

€ 3,64

Herman Gorter : Mei

€ 1.50

+

€ 3,64

Petra Hammesfahr : De bazin

€ 1.25

+

€ 4,50

Jan de Hartog : De kleine ark

€ 1.75

+

€ 4,50

M. Haynes : Persoonlijk Tijdmanagement

€ 1.50

+

€ 3,64

Heath : Wat bezielt mijn kat

Wat bezielt uw kat? Hoe goed kent u uw miauwende huisgenoot eigenlijk, en hoe vaak vraagt u zich af wat er in dat kop pie omgaat wanneer hij of zij iets doet waar u compleet versteld van staat?
Waarom wil hij alleen maar eten uit z ijn eigen bakje en brengt hij dan plotseling een muis mee de slaapkamer in om hem daar op te gaan peuzelen? Hoe komt het dat een keurig zindelijke kat ineens tegen het meubilair begint te plassen? Waarom slaat uw poes haar klauwen in uw hand nadat ze eerst heerlijk spinnend heeft liggen genieten terwijl ze werd aangehaald? Wat betekent het 'trappele n' op uw schoot als een kat zich daar komt nestelen?

€ 2.00

+

€ 4,50

Hans van der Heijde : De Republyk

€ 2.00

+

€ 7,25

Youp van 't Hek : Terugblik (+ 2 cd's)

€ 2.00

+

€ 4,50

Hercules & Valkema : Elsje | deel 2

€ 2.50

+

€ 4,50

Toon Hermans : Dan heb je geluk

€ 1.00

+

€ 3,64

Toon Hermans : Een boom opzetten

€ 2.00

+

€ 4,50

Toon Hermans : Elke dag een treetje

€ 1.25

+

€ 3,64

Toon Hermans : Het water is heerlijk

€ 1.25

+

€ 4,50

Toon Hermans : Waar ben je?

€ 1.25

+

€ 3,64

James Herriot : Katten verhalen

€ 2.00

+

€ 4,50

Judith Herzberg : Doen en laten

Een keuze uit de gedichten

€ 1.50

+

€ 3,64

75 jaar Nederlands cabaret. En nu de moraal van diit lied

1,9 kg 700 pagina's

€ 4.00

+

€ 7,25

Wim Ibo : En nu de moraal ... 1936 - 1981

Geschiedenis van het Nederlandse cabaret
1936-1981

€ 2.00

+

€ 4,50

Geschiedenis van het Nederlands cabaret

2 delen

€ 4.00

+

€ 7,25

Michael Ignatieff : Het minste kwaad

€ 1.50

+

€ 4,50

Jean-Claude Izzo : De zon van de stervenden

€ 2.00

+

€ 4,50

Gerrit de Jager : Postbode

€ 3.00

+

€ 3,64

Dolf Jansen : It is what it is

Afwijkende Amerikaanse observaties

€ 1.50

+

€ 3,64

Stine Jensen : Dokter Jazz

€ 2.00

+

€ 3,64

Spencer Johnson : Wie heeft mijn kaas gepikt?

€ 1.50

+

€ 3,64

Freek de Jonge : De openbaring / De Mythe

De openbaring van Freek de Jonge en De Mythe, samen in 1 boek. Uitgegeven in 1983.

€ 2.00

+

€ 4,50

Teun van de Keuken : Puur en Eerlijk

€ 1.50

+

€ 3,64

Mensje van Keulen : Vrienden van de maan

Landolino is de jongste telg uit een vampierfamilie en behept met een soort dichtziekte: bijna alles wat hij zegt, ri jmt. En bovendien smacht hij naar een menselijke bruid. Zijn familie wordt wanhopig van zijn dichterlijke jammerklach ten en om ervan af te zijn, ontvoeren ze een meisje voor Landolino. Maar dat gaat zomaar niet.

€ 1.00

+

€ 3,64

Hanco Kolk : Casanova's parfum [Spiegelkwartier]

Bob Dof in het Spiegelkwartier

Boekje begint met de geschiedenis van het Spiegelkwartier,
gevolgd door een stripje

€ 12.50

+

€ 3,64

Martin Koomen : Portland in Pruisen

Geheim agent Robert Portland en zijn collega Fokkema worden in 1936 geconfronteerd met de moord op een portier van he t ministerie van Marine, waarbij ook een belangrijke uitvinding ontvreemd is.

€ 1.25

+

€ 3,64

Rutger Kopland : Geluk is gevaarlijk

€ 1.50

+

€ 3,64

Caroline Kraus : Borderliner

Het waargebeurde verhaal van een allesvernietigende vriendschap

€ 1.25

+

€ 3,64

Langton : John Cleese Minister van Rare Loopjes

€ 4.00

+

€ 4,50

Lansink : De Kracht van de kringloop

Geschiedenis en toekomst van de Ladder van Lansink

€ 1.00

+

€ 4,50

25 Rode Oortjes

€ 55.00

+

€ 4,50

Nel Leeuwrik : Kantklossen

€ 2.00

+

€ 4,50

Dorris Lessing : In 't bijzonder katten

Doris Lessing beschrijft in "In 't bijzonder katten" haar leven onder de katachtigen. Haar observaties van deze trots e,luie, hooghartige en aanhalige beesten zijn scherp en humoristisch.

€ 1.50

+

€ 3,64

Ira Levin : Sliver

€ 0.50

+

€ 3,64

Hans Liberg : Pablo Pablo

€ 1.00

+

€ 3,64

Astrid Lindgren : Ronja de roversdochter

€ 1.25

+

€ 3,64

Astrid Lindgren : Superdetective Blomkwist

€ 1.25

+

€ 3,64

Paul van Loon : Altijd bijten de buren

€ 1.00

+

€ 3,64

Paul van Loon : Gezicht in de mist

€ 1.00

+

€ 3,64

Paul van Loon : Lyc-drop

over wel heel gevaarlijk snoepgoed

€ 0.50

+

€ 3,64

Howard Loxton : 99 katten levens

Katten in geschiedenis, legenden en literatuur

€ 1.00

+

€ 4,50

Uri Geller , Magician or Mystic?

€ 9.95

+

€ 7,25

Liza Marklund : Springstof

€ 1.00

+

€ 4,50

Liza Marklund : Studio zes

€ 1.50

+

€ 4,50

J. Mens : De kleine waarheid

Verkorte uitgave met foto's van de televisieserie

€ 1.00

+

€ 4,50

Jaap van de Merwe : Stiefbeen & Zoon

met foto's uit de serie (Piet Römer en Rien van Nunen)

€ 1.75

+

€ 3,64

Belinda Meuldijk : Beestenweer

€ 2.50

+

€ 4,50

Peter Middendorp : De lachende derde

€ 1.50

+

€ 3,64

Monaldi & Sorti : De twijfel van Salai

€ 2.00

+

€ 7,25

Monaldi & Sorti : Imprimatur

€ 2.00

+

€ 7,25

Monaldi & Sorti : Versluiering

€ 0.50

+

€ 3,64

Margriet de Moor : Ik droom dus

€ 1.25

+

€ 3,64

Mieke Mosmuller : Lotus en Lelie

€ 3.00

+

€ 4,50

Funda Mujde : Algemeen beschaafd Turks

€ 1.25

+

€ 3,64

Jan Mulder : Doodstil

€ 1.00

+

€ 3,64

Nicci French : Bezeten van mij

€ 1.25

+

€ 4,50

Het alomtegenwoordige varken

€ 3.50

+

€ 4,50

Saskia Noort : 40

Over lijf en leven van een beginnende veertiger

€ 1.25

+

€ 3,64

Angelique de Nooyer : De geur van mandarijntjes

Twintig jaar geleden verongelukte de vierjarige Timmy Stevens. De verslagen ouders konden hun verdriet niet samen del en. Vera wilde praten, eindeloos praten, over het hoe, waarom, wanneer en weet-je-nog, terwijl Bart er alles aan deed de pijn zoveel mogelijk dood te zwijgen. Nadat Bart en Vera hebben besloten te gaan scheiden, verandert de relatie i ngrijpend. Oude, ingesleten barričres vallen weg. Eindelijk kunnen er zaken worden uitgesproken! Vera blijkt sterker dan ze zelf dacht en Bart bekent eindelijk het geheim dat hij al twintig jaar met zich meetorst.

€ 0.95

+

€ 3,64

Dorinde van Oort : Op de kat af

interviews met poezen van stand

€ 1.25

+

€ 3,64

Stephanie Pearl-McPhee : Free Range Knitter [breien]

€ 1.50

+

€ 4,50

Pease: Waarom mannen liegen en vrouwen zoveel schoenen kopen

€ 1.75

+

€ 4,50

Han Pekel : Wim Sonneveld

Zeg maar ja tegen het leven
Twaalf vertellingen door Han Pekel

€ 3.00

+

€ 4,50

Dorien Pessers : De wet van het hart

€ 1.25

+

€ 3,64

Michel van der Plas: Vader Thijm Biografie koopman-schrijver

€ 3.00

+

€ 7,25

Tiny van der Plas : Theezakjes vouwen

€ 1.50

+

€ 4,50

Eefje Pleij : Juf met staarten

'De gemiddelde allochtone kleuter spreekt en verstaat nauwelijks Nederlands, begrijpt zijn eigen moedertaal niet goed , komt met de speen nog in de mond en hangend in een buggy binnen. Wat een illusie om te denken dat je dat nog in kan halen... ' Aldus een collega van de jonge, pas afgestudeerde onderwijzeres Eefje Pleij. Afkomstig uit het Gooi krijg t ze haar eerste baan op een echte zwarte school in Bos en Lommer, een wijk in Amsterdam-West. Maar juf Eefje laat zi ch niet ontmoedigen en begint blijmoedig en opgewekt aan haar nieuwe baan. Onopgesmukt en bij tijd en wijle op ontroe rende wijze doet zij verslag van de dagelijkse gang van zaken op haar school en biedt aldoende inzicht in de probleme n waar steeds meer juffen en meesters in de grotere steden mee geconfronteerd worden: leerlingen die door achtergrond , opvoeding en straatleven verder van hen afstaan dan ooit in de wereld van het onderwijs het geval is geweest.
Ee fje Pleij (1973) is onderwijzeres.

€ 1.00

+

€ 3,64

Terry Pratchett : De kleur van Toverij

€ 2.25

+

€ 4,50

Ian Rankin : Schuld & boete

€ 0.50

+

€ 3,64

Jean Pierre Rawie : Onmogelijk geluk€ 1.50

+

€ 3,64

Readers Digest : De bruine beren van Kamtsjatka

€ 1.00

+

€ 4,50

Fokke & Sukke - Het afzien van 2002

€ 1.00

+

€ 3,64

Fokke & Sukke - Het afzien van 2003

€ 1.00

+

€ 3,64

Fokke & Sukke - Het afzien van 2007

€ 1.25

+

€ 3,64

Fokke & Sukke - Het afzien van 2008

€ 1.25

+

€ 3,64

Vic van de Reijt : Toen wij van Rotterdam vertrokken

Nederlandse liederen uit de 20ste eeuw

€ 2.25

+

€ 4,50

Rijkens : I always get my sin

€ 1.25

+

€ 3,64

Maarten van Rossem : Kapitalisme zonder remmen

€ 2.00

+

€ 3,64

Oliver Sacks : De man die zijn vrouw voor een hoed hield

In 'De man die zijn vrouw voor een hoed hield' onderzoekt Oliver Sacks een groot aantal casehistories van patiënten m et vreemde intellectuele en perceptuele afwijkingen. Hij beschrijft patiënten die hun geheugen kwijt zijn en daarmee het grootste deel van hun verleden; die niet langer in staat zijn onderscheid te maken tussen mensen en voorwerpen; d ie vreemde tics hebben of ongewild obsceniteiten roepen; die als achterlijk zijn afgeschreven, maar ongekende artisti eke talenten blijken te bezitten. Door het inlevingsvermogen van Sacks kan de lezer de wereld van de patiënten binnen gaan en zich voorstellen hoe het is om te leven als zij.

€ 2.00

+

€ 3,64

Jennifer Saunders : Absolutely fabulous [vertaling]

Nederlandse editie

€ 0.75

+

€ 3,64

C. Schoemaker : Anorexia bestaat niet

Het beeld van anorexia nervosa in de media

€ 2.00

+

€ 3,64

Flip Schrameijer : Een wankele wereld [autisme]

De schrijver heeft in de periode voorafgaande aan de uitbreiding van het Workhome (woon-werkgemeenschap voor volwasse nen met autisme) een aantal dagen op de afdeling doorgebracht en gesprekken gevoerd met bewoners en groepsleiding.

Hierdoor is een indringend en ontroerend portret ontstaan. Het boek geeft op een mooie en openhartige manier wee r hoe het leven en werken op een dergelijke afdeling er uitziet. Een beeldend verslag (het boek is voor een deel in d ialoog geschreven) van de zoektocht van medewerkers, maar ook van de bewoners, om van elke dag een aangenaam en zinni g geheel te maken.

Buitenstaanders krijgen door 'Een wankele wereld' een beeld hoe het Dr. Leo Kannerhuis de w oon-werkgemeenschap voor mensen met autisme heeft ontwikkeld. Een aanrader voor iedereen die geďnteresseerd is in aut isme.

€ 2.00

+

€ 4,50

Joep Schrijvers : Maak er wat van!

€ 2.00

+

€ 4,50

R. Schroevers : Diagnose depressie

Psychiater en patient.
Over de dagelijkse werkelijkheid, de behandeling en de toekomst.

€ 2.00

+

€ 4,50

Vikram Seth : From Heaven Lake

Travels trough Sinkiang and Tibet

€ 3.00

+

€ 3,64

Sidney Sheldon : Als vlinders in de nacht

€ 1.25

+

€ 4,50

Henkjan Smits : Ontdek je X-factor

€ 1.50

+

€ 4,50

Piet Smolders : Amerikanen op de maan

Het spannende relaas van de eerste bemande maanlanding en wat eraan vooraf ging

€ 2.00

+

€ 4,50

J. Spaans : Borderline hulpboek

Zelf leren omgaan met verschijnselen als impulsiviteit, heftige emoties en conflicten

€ 2.00

+

€ 4,50

Karin Spaink : Het strafbare lichaam

€ 1.00

+

€ 3,64

Peter van Straaten : 't Gaat wel

€ 1.25

+

€ 4,50

Peter van Straaten : Lukt het Agnes

€ 1.25

+

€ 3,64

Naema Tahir : Groenkapje en de bekeerde wolf

€ 2.00

+

€ 3,64

Nietzsche

€ 1.25

+

€ 3,64

Charles den Tex : Angstval

€ 1.25

+

€ 4,50

Jac. P. Thijsse : Vogelzang

€ 2.00

+

€ 4,50

Dang Van Ty : Mijn jeugd in Vietnam

€ 1.25

+

€ 3,64

Judith Uyterlinde : Eisprong

Judith is een vrouw in de bloei van haar leven. Ze wil alles.Gepassioneerde liefde, hechte vriendschappen, boeiend we rk,verrereizen. En een kind. Dat blijkt nog niet zo eenvoudig.
Eerst wordt ze maar niet zwanger. Dan word ze zwang er van een tweeling die ze helaas in haar veertiende week verliest. Er volgen nog een aantal buiten baarmoedelijke zw angerschappen en vervolgens stapt ze in het IVF-traject.
In haar naaste omgeving bollen de buiken aanstootgevend o p. Iedereen om haar heen lijkt zwanger te worden:haar jongere zusje, haar beste vriendin, mensen die helemaal geen ki nderen willen, zelfs de grootste sukkels worden zwanger.
Zij niet.
Moet ze zich neerleggen bij haar falen? Moet ze doorgaan?
De vergeefse pogingen gaan haar leven steeds meer beheersen. Alles lijkt haar te ontglippen.
Het is vlot geschreven en heel herkenbaar een verhaal van een hedendaagse vrouw in haar thirties. Veel vrouwen die hopen dan toch eindelijk zwanger te worden, met of zonder medische hulp zullen veel in dit boek herkennen.

€ 1.50

+

€ 3,64

Het cabaret van Kopspijkers

€ 1.50

+

€ 4,50

Fred Vargas : De man van de blauwe cirkels

€ 2.25

+

€ 4,50

Ko van Dijk [Tony van Verre ontmoette]

Tussen 8 januari en 2 april 1978 zond de VARA een 7-delige interview-serie uit op de zondagochtend,van 11.30 tot 12.0 0 uur : "Tony van Verre ontmoet Ko van Dijk",een serie die bij een groot en breed publiek een hoge waardering scoorde .
Ook spraken Ko van Dijk en Tony van Verre af,in het voorjaar van `79 een boek te publiceren,samengesteld uit de tekst van de radio-uitzendingen.Ko van Dijk overleed op 6 mei 1978.
Het boek dat ze samen zouden maken,heeft auteu r-producer Tony van Verre alleen geschreven.Het bestaat uit de integrale geredigeerde tekst van alle gesprekken ook d ie welke niet in de uitzending kwamen en is geillustreerd met foto`s en brieven,afkomstig uit het prive-archief van d e overleden toneelkunstenaar.
In het boek ook de persoonlijke herinneringen van Anne-Wil Blankers,Elly van Stekele nburg,Ank van der Moer,Simon Carmiggelt,Paul Steenbergen,Albrt Mol,Paul van Gorcum,Joop van den Ende,Anton Koolhaas,W illy van Hemert en Jeroen Krabbe.
Boek in goede staat,128 pagina`s.

€ 2.00

+

€ 4,50

Hans Visser : Simon Vestdijk Kinderjaren

€ 2.00

+

€ 3,64

Hans Visser : Simon Vestdijk een schrijversleven

€ 4.00

+

€ 7,25

Judith Visser : Stuk

€ 1.25

+

€ 3,64

Paul van Vliet : Een Gat in de Lucht

verslag van een show

€ 1.50

+

€ 4,50

Roos Vonk : Menselijke gebreken voor gevorderden

€ 4.00

+

€ 4,50

Bettine Vriesekoop : Het jaar van de Rat

Sinds augustus 2006 woont Bettine Vriesekoop, voormalig tafeltenniskampioen en correspondente voor NRC-Handelsblad, s amen met haar zoontje Tymo in Peking. In Het Jaar van de Rat schrijft ze in heldere en sprankelende zinnen over haar dagelijks leven in China en over hoe het land zich voorbereidt op de Olympische Spelen. Over het reizen per fiets of per trein, over bijzondere ontmoetingen en curieuze huwelijksmarkten, over eten en over de stormachtige Chinese vooru itgang. Omdat Vriesekoop zelf deel uitmaakt van de bevolking weet ze diep door te dringen in de Chinese psyche en kan ze als geen ander haar licht werpen op gevoelige kwesties rond mensenrechten en milieupolitiek.
Het Jaar van de R at is een persoonlijk boek vol scherpe observaties én alledaagse zorgen van een moeder die het zelf moet zien te rooi en in haar nieuwe vaderland.

€ 1.50

+

€ 4,50

Piet Vroon : Wolfsklem

€ 2.00

+

€ 7,25

Sanne Wallis de Vries : Rinus aan de rekstok

€ 2.00

+

€ 4,50

Wijnberg : De hondenfluisteraar

€ 2.25

+

€ 4,50

Tad Williams : Caliban's Wraak

€ 0.75

+

€ 3,64

Tad Williams : Staartjager's Zang

Tad Williams (1957) is opgegroeid in Palo Alto. Voor hij schrijver werd, had hij talloze baantjes, van schoenverkoper tot zanger in een rockband. Met vrouw, zoon, drie katten en een hond woont hij afwisselend in Londen en San Francisc o. Hoe nauwkeurig hij katten heeft geobserveerd, laat zich aflezen uit zijn debuut Staartjager's zang, een combinatie van fantasy en een mooie kattenparabel. Het verhaal begint onschuldig. De kater Fritti Staartjager wil zijn verdwene n vriendinnetje opsporen. Hij valt echter in de klauwen van een blinde oerkat, Harteter, en diens lafhartige helpers. Voordat hij zichzelf en zijn vrienden uit diens onderaardse rijk heeft bevrijd, dient er heel wat te gebeuren.

€ 1.00

+

€ 3,64

Willink : Een eeuw Willink (1900-1983)

€ 9.00

+

€ 4,50

Peter de Wit : Sigmund weet wel raad met managers

€ 1.50

+

€ 4,50

M. Wolf : Met angst en beven

over angsten en fobiën

€ 2.00

+

€ 3,64

Elizabeth Wurtzel : Het land Prozac

€ 1.50

+

€ 3,64

John Wyndham : Operatie koekoek

€ 1.25

+

€ 3,64

John Wyndham : Web

€ 1.50

+

€ 3,64

De Zon en de Arend | Azteekse vertelkunst

€ 2.00

+

€ 4,50

De Zilveren Camera : 2008

€ 1.50

+

€ 4,50

De Zilveren Camera : 2009

€ 1.50

+

€ 4,50

De Zilveren Camera : Jaar te kijk 1990

€ 2.00

+

€ 4,50

De Zilveren Camera : Jaar te kijk 1991

€ 2.00

+

€ 4,50

De Zilveren Camera : Jaar te kijk 1994

€ 2.00

+

€ 4,50

 

© ArtEcoo webdesign     Update : 29/01/2020

 

Literatuur NL

Literatuur

Geschiedenis

Wetenschap

Streek&land

Sport

Voeding

Diversen

Bijou detectives

Lezer van de maand