emouse boeken

 

ANWB : Veldgids Sterren kijken

€ 2.25

+

€ 3,64

Lisette Diericks : ME overwinnen

€ 1.00

+

€ 3,64

Dirk Draulans : Dagboek voor mijn dochter

Een bekende Belgische bioloog heeft het eerste levensjaar van zijn dochter beschreven vanaf de conceptie en de geboor te. In ieder hoofdstuk is aandacht voor een bepaald aspect van het leven van een baby. Dit wordt beschreven op persoo nlijke wijze, maar wel vanuit wetenschappelijk-biologisch oogpunt. Dat levert interessante verklaringen op voor het g edrag van de baby zelf en haar omgeving. Zo wordt het gedrag van het kraambezoek onder de loep genomen en blijkt huil en ook bij jonge dieren voor te komen. Het boek eindigt met het verhaal van de moeder, eveneens een bekende Belgische . Het boek leest gemakkelijk en is een aanrader voor ouders die eens op een andere manier naar hun kind willen kijken .

€ 1.50

+

€ 3,64

Maarten Franssen : Archimedes in bad

Mythen en sagen uit de geschiedenis van de wetenschap

€ 2.00

+

€ 3,64

Tijs Goldschmidt : Kloten van de engel

€ 2.00

+

€ 4,50

Stephan Jay Gould : Eight little piggies

€ 3.00

+

€ 7,25

Bas Haring : Kaas & de evolutietheorie

€ 2.25

+

€ 3,64

Wim Kayzer : Een schitterend ongeluk

Wim Kayser ontmoet
- Oliver Sacks
- Stephen Jay Gould
- Stephen Toulmin
- DAniel C. Dennett
- Rupert S heldrake
- Freeman Dyson

€ 3.00

+

€ 7,25

Hans van Maanen : FC Algebra

- Als het ontvangende team in de eredivisle voetbal als eerste scoort, is het al voor 97 procent zeker dat er niet me er verloren zal worden.
- In tegenstelling tot wat veel basketballers denken, bestaat er niet zoiets als 'op schot ' zijn.
- Het wereldrecord dat Yvonne van Gennip in 1987 vestigde, overtreft de tijden van Ard Schenk en Kees Verk erk twintig jaar eerder ruimschoots. Het lijkt een kwestie van tijd: wat mannen nu halen, halen de vrouwen een paar j aar later.
- Als de vijfhoekjes van een voetbal een fractie groter worden gemaakt ten koste van de zeshoekjes, wor dt de bal aanmerkelijk ronder.

Wiskunde en sport vormen een verrassende combinatie. Sport kent talloze facette n die cijfermatig kunnen worden benaderd. FC Algebra gaat op zoek naar de cijfers in en achter de sport. U hoeft besl ist geen wiskundige -- of sporter -- te zijn om supporter te worden.

€ 2.50

+

€ 3,64

Natuur & Techniek : Beelden in ons brein

€ 3.25

+

€ 4,50

Natuur & Techniek : Bloed

Uitgave van Het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst

€ 1.50

+

€ 4,50

Natuur & Techniek : Canon van de natuurkunde

€ 7.25

+

€ 4,50

Natuur & Techniek : Charles Darwin

€ 4.50

+

€ 4,50

Natuur & Techniek : De ontwikkeling van de moderne mens

€ 2.25

+

€ 4,50

Natuur & Techniek : De wetenschap van het woord

€ 4.25

+

€ 4,50

Natuur & Techniek : Eilanden

€ 2.50

+

€ 4,50

Natuur & Techniek : Evolutiepatronen

Naam voorin geschreven

€ 2.50

+

€ 4,50

Natuur & Techniek : Fossielen

Een beeld van de evolutie

€ 4.25

+

€ 4,50

Natuur & Techniek : Galilei

€ 4.50

+

€ 4,50

Natuur & Techniek : Geestesziekten en moleculen

€ 3.75

+

€ 4,50

Natuur & Techniek : Genen en Gezondheid

€ 3.00

+

€ 4,50

Natuur & Techniek : Genen op je bord

€ 4.75

+

€ 4,50

Natuur & Techniek : Het beeld in de wetenschap

€ 2.75

+

€ 4,50

Natuur & Techniek : Het dierenbrein

€ 4.00

+

€ 4,50

Natuur & Techniek : Kosmische wolken

€ 3.25

+

€ 4,50

Natuur & Techniek : Lemaitre

€ 4.00

+

€ 4,50

Natuur & Techniek : Leven op kleine schaal

€ 2.50

+

€ 4,50

Natuur & Techniek : Natuurbehoud en Biodiversiteit

€ 3.25

+

€ 4,50

Natuur & Techniek : Seksuele selectie

€ 3.25

+

€ 4,50

Natuur & Techniek: Supercomputers in Wetenschap en Techniek

€ 1.50

+

€ 4,50

Natuur & Techniek : Uitsterven

€ 2.75

+

€ 4,50

Natuur & Techniek : Weer en klimaat

Naam voorin geschreven

€ 2.50

+

€ 4,50

Bertrand Russell : Geschiedenis der westerse filosofie

€ 5.00

+

€ 7,25

Bertrand Russell : Geschiedenis van de westerse filosofie

€ 8.00

+

€ 7,25

Frans W. Saris : Oververhit ijs

Oververhit ijs bevat stukken die verschenen in de NRC, De Gids en het blad van de universiteit
van Utrecht. De ver halen van Saris behandelen dan ook een breed scala aan wetenschappelijke
onderwerpen. Bijvoorbeeld zijn essay over ‘De goede manager’ of ‘Wat is de overeenkomst tussen
poolreiziger Robert Peary en een goede onderzoeksleider?’ Sa ris beschrijft het proces dat Peary
moest doorlopen om als eerste de Noordpool te bereiken.
Daar zet hij de hed endaagse neiging tegen af om overal managers te benoemen. Saris heeft het niet zo op deze beroepsgroep: ‘Mensen die m enen net zo goed een universiteit te kunnen leiden als een gloeilampenfabriek of een ziekenhuis. Mensen die menen dat je kunt leren managen op
Nijenrode of op de Stanford Business School. Niemand zal het in zijn hoofd halen een
Himalaya-expeditie te laten leiden door een Nijenroder, waarom dan wel een research-organisatie
of een universitei t?’ Wie niet op een simpele manier uit kan leggen waar zijn onderzoek toe dient, weet niet waar hij mee bezig is. ‘Zo dra ik mezelf hoor zeggen dat iets te ingewikkeld is om uit te leggen, ruik ik onraad’, vindt Saris. De fysicus past

€ 1.25

+

€ 3,64

Govert Schilling : De salon van God

€ 4.00

+

€ 4,50

 

© ArtEcoo webdesign     Update : 01/04/2020

 

Literatuur NL

Literatuur

Geschiedenis

Wetenschap

Streek&land

Sport

Spanning

Diversen

Bijou detectives

Lezer van de maand